• June 8, 2021

ภาษา

ภาษา

ภาษา ที่ใช้ในการสื่อสาร

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษา นั้นมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและใช้มันในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราก็ต้องใช้ทักษะภาษา ซึ่งมันมีความหลากหลายมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยภาษาที่ทั่วโลกนิยมใช้และเป็นสากลนั้นก็คือภาษา  English (อังกฤษ) ซึ่งคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นต์จากทั่วโลกใช้กัน และมีมากกว่า 60 ประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งเรียกกว่าการสนทนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่ากำลังสนทนาหรือคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง

นอกจากเรื่องของการสื่อสารแล้ว ภาษา ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดนั่นการออกสำเนียง ซึ่งบุคคลแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศในโลก สำเนียงการพูดจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่หรือภูมิศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ผู้คนมักจะนิยมใช้ภาษาไทย (กลาง) เป็นหลักในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะง่ายและกระฉับชับไว โดยลักษณะการพูดและภาษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยเราขอยกตัวอย่างภาษาและการพูดมาสัก 3 ภูมิภาคได้ดังนี้

ลักษณะของ ภาษา

1. ภาคเหนือ ลักษณะภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือ ผู้คนแถบนี้จะนิยมพูดคือ คำเมือง หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นพายัพ เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัด เชียงใหม่  เชียงราย  อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และยังมีการพูดและการผสมภาษากันในบางพื้นที่ของจังหวัด  ตาก  สุโขทัย และเพชรบูรณ์อีกด้วย นอกจากนี้คำเมืองเป็นภาษาของคนไทยวน ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรืออาณาจักรล้านนา และอาณาจักรโยนกในอดีต ปัจจุบันกลุ่มคนไทยวน ได้กระจัดกระจายและมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

คำเมืองยังสามารถแบ่งออกเป็นเป็นสำเนียงล้านนาตะวันตก ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นต้น และสำเนียงล้านนาตะวันออก ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เป็นต้น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น สำเนียงล้านนาตะวันออกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบสระเอือะ เอือ  แต่จะใช้สระเอียะ เอียแทน

และคำเมืองมีไวยากรณ์เหมือนกับภาษาไทยกลางแต่ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกัน แต่เดิมใช้คู่กับ อักษรธรรมล้านนาซึ่งเป็นตัวอักษรของอาณาจักรล้านนาที่ใช้อักษรมอญเป็นต้นแบบ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน แต่ในขณะเดียวกันภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกัน ยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานตอนใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช ซึ่งภาคอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ  และศิลปะการฟ้อนรำที่เรียกว่า เซิ้ง เป็นต้น  ภาษาไทยถิ่นอีสาน จะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาลาว ในอดีตเคยเขียนด้วยอักษรธรรมล้านช้างหรืออักษรไทยน้อย ปัจจุบันภาษาไทยถิ่นอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในพูดในภาคอีสาน ซึ่งลักษณะสำเนียงจะคล้ายคลึงกับภาษาลาวมาก ซึ่งสามารถยกเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

 2.1 สำเนียงลาวเวียงจันท์ นิยมใช้ในท้องที่ เวียงจันท์ ในประเทศลาว และในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น และอุดรธานี

2.2 สำเนียงลาวเหนือ นิยมใช้กันในท้องที่ หลวงพระบาง ในประเทศลาว และในประเทศไทย ได้แก่ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และบางอำเภอในจังหวัดอุดรธานี

2.3 สำเนียงลาวตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมใช้กันในท้องที่ เมืองเซียงขวาง ในประเทศลาว และในประเทศไทย ได้แก่ อุดรธานี และบางหมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร

ในปัจจุบันชาวอีสานสมัยใหม่ ส่วนมากจะใช้ภาษาไทยกลางกันอย่างคล่องแคล่ว ปัญหาด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทยกลาง จึงไม่ค่อยจะมี

3. ภาคใต้ มีภาษาพูดประจำถิ่นที่ค่อนข้างห้วน ๆ สั้น ๆ และเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะเรียกว่า ภาษาใต้หรือเรียกอีกย่างว่า (แหลงใต้) ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่แถบชายแดนไทย – มาเลเซีย  ยกตัวอย่างภาษาพูดภาคใต้ เช่น แหลง, หร่อย , ทำไหร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีบางท้องถิ่นใช้ภาษายาวี เพราะนับถือ ศาสนาอิสลาม ส่วนมากจะอยู่โซน ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ซึ่งจะติดกับชายแดนมาเลเซีย

ภาษาถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร เป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันในภาคใต้ของประเทศไทย จากจังหวัดชุมพรไปจนถึงชายแดนติดกับมาเลเซีย ซึ่งมีทั้งหมด 14 จังหวัด และส่วนล่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ภาษานี้เป็นหลัก นอกจากนี้ภาษานี้ยังมีการพูดในบางหมู่บ้านของรัฐกลันตัน, ปะลิส, เกดะห์ , ตรังกานูละเขตตะนาวศรีในภาคใต้ของประเทศเมียนม่าอีกด้วย                  

ซึ่งในปัจจุบันโลกได้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น และเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายเกิดขึ้นในโลกนี้ภาษา จึงเป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยส่งเสริมให้ผู้คนใช้ภาษาของตนเองในการสื่อสารให้มีความเข้าใจและใช้มันให้เป็นประโยชน์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและผสมผสานกลมกลืนระหว่างกันได้อย่างลงตัว

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวภาษา น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> 6628a ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *