• May 28, 2021

ข่าวสดใหม่

ข่าวสดใหม่ จับตาตัวเลขผู้ป่วยโควิด – 19 ไม่ลดลง ข่าวสดใหม่ ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับเรื่องของ ตัวเลขผู้ป่วยโควิด – 19 ไม่ลดลง โดยผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ หรืออาจารย์หมอ ในสาขาโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ได้โพสต์ข้อความ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัว โดยใช้ชื่อ Surasak Kantachuvesiri ได้ระบุข้อความว่า ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับผุ้ป่วย โควิด-19 มีแนวโน้มอาการหนัก และเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว จึงเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงของ 2 สัปดาห์แรก 24 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยอาการหนัก เพิ่มมากขึ้นเกือบ 3 เท่า ( 418 เป็น…

Read More