• October 28, 2021

ชาวญี่ปุ่น

• ทำไมคน ชาวญี่ปุ่น ในสมัยก่อน ถึงไม่นิยมทานเนื้อวัว? ถ้าหากนึกถึงเมนูเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากเมนูจากปลาดิบนานาชนิดแล้ว อีกหนึ่งเมนูที่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน ก็คือเมนูจากเนื้อวัวหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าเนื้อวากิวนั่นเอง โดยเนื้อวากิวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก็มีอาทิ เนื้อโกเบ เนื้อมัทซึซากะ รวมไปถึงเนื้อโอมิแต่รู้หรือไม่ครับว่า ในอดีตนั้น ชาวญี่ปุ่น แทบจะไม่ทานเนื้อวัวกันเลย ที่สำคัญการทานเนื้อวัวของชาวญี่ปุ่น ก็เริ่มจะเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เอง แล้วอะไรที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นสมัยก่อน ไม่นิยมทานเนื้อวัวย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 7 ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่หลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการสนับสนุนโดยรัฐบาลขององค์จักรพรรดิ (พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น ได้ผสมผสานเข้ากับความเชื่ออย่างลัทธิซินโต รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อ อันเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น)โดยในปี 675 จักรพรรดิเทนมุ (Tenmu) ได้ทรงออกกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ชาวญี่ปุ่นบริโภคเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นวัว ไก่ ม้า ลิง รวมไปถึงสุนัข ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตซึ่งกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ เดิมทีมีการกำหนดช่วงเวลา คือในเดือนเมษายนจนถึงกันยายน อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา กฎหมายดังกล่าวก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวญี่ปุ่น ที่พวกเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยตลอดทั้งปีจริง ๆ แล้ว นอกเหนือจากหลักความเชื่อทางศาสนาแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมทานเนื้อสัตว์ ก็เป็นเพราะที่ตั้งของญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นเกาะทำให้ชาวญี่ปุ่นนิยมที่จะรับประทานเนื้อปลาและสัตว์ทะเลอื่น ๆ แทน นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่า วัวเป็นสัตว์สำคัญที่ใช้ในการเกษตร…

Read More