• June 15, 2021

ประธานาธิบดี

การเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกากับ ประธานาธิบดี คนใหม่ โจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดน จูนียร์ (Joseph Robinette Biden)ประธานาธิบดี สหรัฐคนที่ 46 ของประเทศ เพิ่งจะได้ดำรงตำแหน่งครบ 100  วัน เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา การยืดถือเอาช่วงเวลา 100  วันเป็นดัชนีชี้วัดผลงานในการเริ่มต้นเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกามีขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลต์ ผ่านไป 90 ปี ธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็ยังคงอยู่ ในช่วง 100 วันแรกของไบเดนนั้น ถูกมองว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้สร้างความประทับใจมากนักให้กับชาวอเมริกาทั้งประเทศ โดยผลสำรวจความนิยมของประชาชน แม้ไบเดนจะได้รับคะแนนเสียงถึง 57 % มากกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ความนิยมระดับนี้นับเป็นความนิยมในช่วง 100 วันแรก ที่อยู่ในระดับต่ำสุด หากเทียบกับค่าเฉลี่ยความนิยมในช่วง 100 วันแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในอดีต โดยไบเดน ผลงานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในช่วง 3 เดือนกว่า ๆ หลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็คือการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ไบเดนได้รับตำแหน่ง อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19…

Read More