• July 13, 2021

วิธีป้องกันโควิด-19

วิธีป้องกันโควิด-19 ป้องกันได้จริง ทำตามกันได้ง่ายๆ วิธีป้องกันโควิด-19 : ในสถานการณ์ตอนนี้ จะเห็นได้ว่ามี หลากหลายประเทศ ที่มีการเริ่มผ่อนปรน ในเรื่องของมาตรการต่างๆ กันออกมาบ้างแล้ว รวมทั้งในประเทศไทยเอง ก็ยังได้มีการ อนุมัติในการเปิดสถานที่ต่างๆ ได้แล้ว ซึ่งผู้คนก็เริ่มที่จะออกไปทำงาน กันได้ตามปกติแล้ว แต่เราก็อย่าลืมว่า ตอนนี้เรานั้น ยังไม่ได้สามารถ มั่นใจได้เลยว่า จะปลอดภัยจาก การติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่าง 100% เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อมีการออก มาจากนอกบ้านมากยิ่งขึ้น ก็อย่าลืมที่จะศึกษา และรู้จักวิธีการแองกันโควิด-19 กันด้วยนะคะ วิธีป้องกันโควิด-19 หลักๆก็คือการล้างมือ และการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่หากว่าเรานั้น อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ หรืออยู่ในสถานที่ ที่มีความแตกต่างกัน เราก็ควรที่จะดูแล ตัวเองอย่างไรบ้าง? บทความนี้ เราจึงได้นำข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โควิด-19 มาแนะนำโดยจะแบ่งออกเป้น 4 สถานการณ์หลักๆ ดังต่อไปนี้ วิธีป้องกันโควิด-19 ก่อนออกจากบ้าน ( วิธีป้องกันโควิด-19 ) การเตรียมหน้ากากอนามัย…

Read More