• June 22, 2021

โรคและยา

โรคและยา ปอดอักเสบ (Pneumonia) โรคและยา ปอดอักเสบ โรคนี้พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีเชื้อการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่เฉียบพลันเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีอัตราการตายอันดับหนึ่งของการติดเชื้อในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีสาเหตุหลักแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปวดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ 2. ปอดที่ไม่ได้เกิดการติดเชื้อโดยตรงโดยทั่วไปพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่าชนิดของปอดอักเสบโดยการแบ่งและจำแนกได้หลายชนิด สาเหตุการเกิด 1. การสำลักเอาเชื้อโรคหรือว่าไวรัสเข้าไปสะสมบริเวณทางเดินหายใจอย่างแบคทีเรียเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดปอดอักเสบ ในชุมชนทั้งการเกิดการอักเสบของปอดในโรงพยาบาลการสำลักเชื้อเข้าไปอยู่ในบริเวณนานอยู่ที่หลอดคอ เมื่อลงไปสู่ปอดเช่นน้ำลายอาหารหรือว่าสารคัดหลั่งต่าง ๆที่ระยะนั้นผู้ป่วยร่างกายอ่อนแอหรือว่าทางด้านอายุรกรรมด้วยโรคและยา 2. การลุกลามโดยตรงของเชื้อที่อยู่ในอวัยวะที่ข้างเคียงกับปอด 3. ได้รับเชื้อผ่านละอองฝุ่นหรือมีน้ำขังอยู่ที่ท่อน้ำเครื่องช่วยหายใจที่เกิดการสะสม และทำความสะอาดไม่เรียบร้อยเมื่อสู่ทางเดินหายใจของผู้ป่วยเป็นเวลานานทำให้เกิดปอดอักเสบ ในโรงพยาบาลได้ในขณะที่เกิดการรักษา 4. การหายใจเข้าโดยตรงหรือการสูดหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปในปอดเป็นฝุ่นละอองเล็ก ๆสิ่งที่สำคัญทำให้เกิดปอดอักเสบคือเชื้อไวรัส วัณโรค เชื้อรา โดยการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้ได้ง่ายในกลุ่มที่อยู่รวมกันโดยเฉพาะ ห้องเรียน ที่ทำงาน ครอบครัว สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรม ค่ายอพยพ คุก หรือแม้แต่พื้นที่แออัดยางตลาดควรหลีกเลี่ยง โรคและยา การป้องกันโรคปอดอักเสบ โรค และยา ระยะของการฟักตัวของเชื้อโรคสั้นๆเพียง 1 ถึง 3 วันหรือนานมากกว่านั้นเป็น 1 ถึง…

Read More