• June 18, 2021

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว มนเสน่ห์แห่งบาหลี ท่องเที่ยว บาหลีสำหรับใครชอบบรรยากาศที่ค่อยข้างจะเย็นสบายแต่ก็ไม่หนาวมากจนเกินไปต้องมาเที่ยวทมี่บาหลีเลย เพราะที่นี่ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมที่เมืองเป็นอย่างมากในทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ของประเทศอินโดนีเชีย ที่เป็นพื้นที่สวยงามตามธรรมชาติทีเกิดขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นป่าที่เป็นสถานที่เซลฟี่ วันนี้จะมาดูกันว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างที่ท่านต้องการจะไปเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษา  อาจจะเป็นแผนในการวางไว้ในอนาคตก็ได้ วัดทานาล็อต ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของบาหลี ท่องเที่ยว เป็นทั้งทางด้านการยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในพื้นที่และคนนักท่องเที่ยวในศาสนา เป็น 1 ใน 5 ของวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือหินนอกชายฝั่งที่มีมาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา ในท่ามกลางกระแสน้ำมหาสมุทร ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชของชาวฮินดู ตั้งแต่สมัย ค.ศ ที่11 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับปีศาลแห่งท้องทะเลแห่งนี้ ถ้าหากน้ำทะเลขึ้นมาวัดจะอยู่ท่ามกลางของทะเลอย่างลงตัว เวลาที่น้ำทะเลลงผู้คนสามารถที่จะเดินข้ามไปที่วัดตามรอยต่อของโคนหินได้ด้วยตนเอง เมื่อเรามองลงมาจากที่สูงวัดจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก  วัดนี้มีความศักดิ์สิทธิเป็นอย่างมากชาวบาหลีให้ความเคารพนับถือ มีทิวทัศน์ที่สมบูรณ์แบบเป็น ตัวด้านนอกที่จะเข้ามาถึงวัดจะมีตลาดเพื่อขายของพื้นเมืองของคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้พวกเขา  ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก ทางวัดนั้นถูกอ้างขึ้นโดยนักบวชของชาวฮินดู ว่าเป็นผลงานของพวกเขา เมื่อใน ค.ศ ที่ 16   ในระหว่างทางเดินนั้นพวกเขาได้เห็นถึงวิวที่สวยงามาจึงเลือกท่าจชะพักผ่อนที่นี่ ของเกาะหินที่ตัดสินใจที่จะพักชาวประมงได้พบเห็น ต่อมมาพวกเขาและชาวประมงนั้นได้สร้างศาลเจ้าหินเพราะพวกเขานั้นรู้สึกว่าที่นี่นั้นได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิไปแล้ว ในช่วงที่วันมีวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีการทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล และมีผู้ปกิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ท่องเที่ยว บาหลี ท่องเที่ยว สำหรับการบูชาแห่งเทพเจ้าของท้องทะเลของชาวบาหลีในพื้นที่  วัดทานาล็อตได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของเทพนิยายบาหลีมาหลายศตวรรษ  เป็นวัดที่ล้อมรอบด้วยเจ็ดแห่งของชายฝั่ง มีการจัดตั้งขึ้นในสายตาของวัดถัดไปเพื่อสร้างโซ่ตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวทีมีประวัติเป็นอย่างมากยังมีเรื่องของความนับถือย่างน่าลึกซึ้งของทางด้านศาสนา…

Read More