• October 16, 2021

กลิ่นทุเรียน

ทีมนักดับเพลิงออสเตรเลียเข้าช่วยเหลือเหตุแก๊สรั่วในห้างสรรพสินค้า ก่อนพบว่ากลิ่นเหม็นรุนแรงเป็นแค่ กลิ่นทุเรียน.เรียกได้ว่าทุเรียนเป็นเหตุ หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในออสเตรเลีย เข้าระงับเหตุที่คาดว่าน่าจะเป็นแก๊สรั่ว การค้นหาต้นทางของท่อแก๊สรั่วดำเนินไปเป็นชั่วโมง ก่อนที่พวกเขาจะพบว่า กลิ่นเหม็นรุนแรงดังกล่าว เป็นแค่ทุเรียนเจ้ากรรมเท่านั้น.หน่วยดับเพลิง ACT ในแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียได้รับแจ้งเหตุในห้างสรรพสินค้าดิกสันว่า มีการพบกลิ่นเหม็นรุนแรงเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า หน่วยดับเพลิงจึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ ให้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ โดยคาดว่ามันน่าจะเกิดท่อแก๊ซอันตรายกำลังรั่วอยู่ การค้นหาดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดนับชั่วโมง เพื่อแข่งกับเวลาที่ก๊าซกลิ่นรุนแรง อาจจะส่งผลร้ายต่อประชาชนโดยรอบได้.หลังจากการค้นหาเป็นเวลานาน ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะทีมนักดับเพลิงพบเข้ากับต้นตอของกลิ่นเหม็นรุนแรงที่ไม่ใช่ท่อแก๊สรั่ว แต่กลับเป็นแค่ทุเรียนในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว “ผลไม้ดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง และโชยกลิ่นไปได้ในระยะไกล” หน่วยงานดับเพลิงระบุ.ก่อนการเข้าตรวจพื้นที่ห้างสรรพสินค้าดิกสัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนออกห่างจากบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุอันตรายจากก๊าสที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง แต่ทุกคนกลับโล่งอก เพราะสุดท้าย มันกลับเป็นแค่กลิ่นที่โชยออกมาจากทุเรียน ผลไม้พื้นถิ่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น.จากรายงานระบุว่า เหตุอันตรายที่ถูกแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลิ่นของทุเรียนในออสเตรเลีย มีเพิ่มมากขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยในหลายพื้นที่เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะ ประกาศห้ามนำทุเรียนเข้ามาในพื้นที่ที่ให้บริการ เนื่องจากลิ่นที่รุนแรงของมัน ซึ่งอาจรบกวนผู้คนโดยรอบได้หลังจากการค้นหาเป็นเวลานาน ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะทีมนักดับเพลิงพบเข้ากับต้นตอของกลิ่นเหม็นรุนแรงที่ไม่ใช่ท่อแก๊สรั่ว แต่กลับเป็นแค่ทุเรียนในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว “ผลไม้ดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง และโชยกลิ่นไปได้ในระยะไกล” หน่วยงานดับเพลิงระบุ.ก่อนการเข้าตรวจพื้นที่ห้างสรรพสินค้าดิกสัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนออกห่างจากบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุอันตรายจากก๊าสที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง แต่ทุกคนกลับโล่งอก เพราะสุดท้าย มันกลับเป็นแค่กลิ่นที่โชยออกมาจากทุเรียน ผลไม้พื้นถิ่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น.จากรายงานระบุว่า เหตุอันตรายที่ถูกแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลิ่นของทุเรียนในออสเตรเลีย มีเพิ่มมากขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา…

Read More